Клуб на юриста "Теодор Пиперков"

Научете повече

За нас

  Клубът на юриста "Теодор Пиперков" е основан на 31 март 2014 г. от група студенти в специалност "Право" в Юридическия факултет на СУ "Св. Климент Охридски". Патрон на организацията е обичаният преподавател по Римско право гл. ас. Теодор Пиперков (1958-2013). На тържественото откриване на Клуба в Aula Magna присъстваха уважавани преподаватели и видни юристи, както и студенти от Юридическия факултет. Дължим голяма признателност на проф. д-р Сашо Пенов (декан на Юридическия факултет) и на доц. д-р Юрий Кучев (заместник-ректор на СУ "Св. Климент Охридски") за подкрепата, която ни оказаха при създаването на Клуба. Вярваме, че с подобни обединения на студенти, подкрепяни и от преподаватели, може да се допринесе за сплотяването на академичната общност на юристите и повишаването на качеството на юридическото образование у нас.

Дейности

За постигането на своите цели Клуб на юриста "Теодор Пиперков" организира събития от различен характер, които да стимулират развитието на студентите и да подпомогнат изграждането на академична среда.

Публични лекции и дискусии

  Една от основните дейности на Клуба на юриста "Теодор Пиперков" е организирането на лекции и дискусии, с които се дава възможност на опитни юристи да представят пред студентите размишленията си върху специално избрани теми. С подкрепата на Юридическия факултет на СУ "Св. Климент Охридски" събитията се провеждат в сградата на Ректората. Пред аудиторията ни често застават видни юристи, сред които до момента се открояват имена като проф. д-р Огнян Герджиков, проф. дюн Малина Новкиришка, проф. д-р Лазар Груев, доц. д-р Кристиан Таков, проф. дюн Борис Велчев, проф. д-р Даниел Вълчев, проф. д-р Пламен Панайотов, доц. д-р Ива Пушкарова, доц. д-р Иван Стойнев, гл. ас. д-р Виктор Токушев, гл. ас. д-р Капка Георгиева, гл. ас. д-р Венцислав Петров, гл. ас. д-р Петър Илиев, съдия Албена Бонева, съдия Мая Цонева, адв. Мария Шаркова, съдия Красимир Машев и др.

  През октомври 2017 г. Клубът имаше честта да организира семинар с германския професор Кристиан фон Бар – един от най-големите съвременни специалисти в областта на гражданското право. Събитието беше осъществено благодарение на съдействието на хон. ас. Димитър Стоименов.


Семинари

  Клубът организира и семинари за студентите от специалност "Право" в СУ "Св. Климент Охридски". Тези събития представляват занятия с подчертано практическа ориентация, водени от опитни юристи. Предназначени са за ограничен брой хора и обикновено участието в тях става със записване. В рамките на семинарите студентите решават правни казуси, изготвят съдебни решения, обвинителни актове или искови молби, коментират законови изменения и др.

  Водещи на подобни наши инициативи са били доказани специалисти като хон. ас. Димитър Стоименов, гл. ас. д-р Венцислав Петров, ас. д-р Тихомир Рачев, ас. Стоян Иванов, ас. д-р Димитър Стоянов, съдия Бисер Троянов, съдия Васил Александров и др.


Как да се кандидатирате за член на Клуба?

• Изтеглете и попълнете намиращия се най-долу на тази страница въпросник и ни го изпратете на електронен адрес tplawclub@gmail.com.

*Попълвайки въпросника, Вие давате съгласието си съответните лични данни (име, възраст, учебно заведение и пр.) да бъдат използвани за целите на подбора за членство. Клубът на юриста "Теодор Пиперков" се задължава да не употребява тези данни за каквито и да било други цели и да не ги предоставя на трети лица.

• След като ни изпратите въпросника си, ще се свържем с Вас с отговор чрез e-mail в рамките на две седмици.

• Ако въпросникът Ви бъде одобрен, ще бъдете поканен/а да се срещнете със студенти, които са представители на Клуба, за интервю.

• След интервюто кандидатурата Ви ще бъде обсъдена между членовете на Клуба и в рамките на един месец ще бъдете информиран/а дали тя е била одобрена.

Официална информация във връзка с кандидатурата ще получите само и единствено от електронната поща на Клуба (tplawclub@gmail.com). Възможно е лица, които се представят за членове на Клуба, да ви пишат директно с покана за интервю. Съветваме Ви да не им отговаряте и да ни пишете своевременно на посочения e-mail, за да ни информирате за случая.

Като пълноправни членове на Клуба, Вие ще можете да:


• участвате в организирането на лекции, дискусии и семинари, както и да инициирате организирането на такива по собствена идея;

• участвате в проектите на Клуба;

• участвате в затворените семинари, предназначени само за членове на Клуба;

• контактувате в неформална обстановка с колеги от различни курсове, с които да обменяте идеи, знания и опит.

Какви ще бъдат вашите задължения?


Ще трябва да участвате активно в дейността на поне една от работните групи в Клуба. Тези групи се занимават с организиране на събития, контакти с други организации, подбор на нови членове, подготовка на съдържание за сайта и Facebook страницата на Клуба и др.


Изтегли въпросник

Открийте ни и в Социалните мрежи


Свържете се с нас


mail