Клуб на юриста "Теодор Пиперков" -

Научна конференция в памет на гл. ас. Теодор Пиперков и доц. Кристиан Таков

Клуб на юриста „Теодор Пиперков“ организира научна конференция в памет на гл. ас. Теодор Пиперков и доц. Кристиан Таков. В конференцията ще вземат участие техни ученици, като списък с участниците и график на събитието ще откриете по-долу в статията.

Гл. ас. Пиперков и доц. Таков бяха двама от най-обичаните преподаватели в юридическия факултет на Софийския университет. Техният постоянен стремеж към постигане и предаване на знанието, към събуждане на същата тази любов към правото, каквато самите те изпитваха, докоснаха хилядите, които имаха честта и удоволствието да бъдат техни студенти. Те оставиха трайна следа в бъларската юридическа общност, във всеки един свой ученик. В конференцията ще вземат участие някои от точно тези техни ученици – хората, които продължават делото им. 

С конференцията ще се отбележи и четвъртата годишнина от учредяването на Клуб на юриста „Теодор Пиперков“.

Събитието е отворено за всеки желаещ да го посети и ще се състои в два последователни дни – на 30 март (петък) от 10:00 ч. в Аулата на Ректората на Софийския университет и на 31 март (събота) от 11:00 ч. в Нова конферентна зала (огледалната зала) в Ректората на Софийския университет.

Програмата на конференцията е както следва:

Ден 1 (петък, 30.03.2018 г.) – Аула на Ректората на СУ “Св. Климент Охридски”
10:00 ч.: ОТКРИВАНЕ
11:00 ч.: хон. ас. Димитър Стоименов – Изпълнение на спорен кредитор
11:20 ч.: ас. д-р Димитър Стоянов – Въпроси на договорната непрехвърлимост на вземанията
11:40 ч.: гл. ас. д-р Виктор Токушев – Правна същност на облигациите
12:00 ч.: ас. Методи Шушков – Задължението за сключване на договор или извършването на правна сделка в римското и съвременното право
12:20-13:00 ч.: ОБЕДНА ПОЧИВКА
13:00 ч.: мл. съдия Васил Александров – Няколко хипотези на атипични облигационни правоотношения
13:20 ч.: д-р Стоян Ставру – Волеизявленията сигурно са полудели! Технологични мутации на формата в правото.
13:40 ч.: д-р Васил Петров – Недействителността по чл. 76 ЗН като особена непротивопоставимост в колективен интерес
14:00 ч.: гл. ас. д-р Венцислав Петров – Относителна недействителност в наследственото право

Ден 2 (събота, 31.03.2018 г.) – Нова конферентна зала (огледална зала), Ректорат на СУ “Климент Охридски”
11:00 ч.: ас. Атанас Шопов – Правен субект, правосубектност, юридическа личност, лице
11:20 ч.: ас. Ирина Богданова – Безусловната банкова гаранция, твърдението за неоснователно усвояване на сумата по гаранцията и искът по чл. 59 ЗЗД
11:40 ч.: Анастас Пунев – Обезпечение на разноски?
12:00 ч.: мл. съдия Андрей Георгиев – Някои проблеми на пълномощното за изтегляне на пари
12:20-13:00 ч.: ОБЕДНА ПОЧИВКА
13:00 ч.: ас. Мартин Ангелов – Брекзит и свободата на установяване на юридически лица
13:20 ч.: Цветелина Байрактарова – Що е то подчинен дълг и има ли валидна почва у нас?
13:40 ч.: Снежанка Балджиева – За някои проблеми на арбитража
14:00 ч.: Антоний Димитров и Деян Петров – Дискусионни въпроси по прилагането на чл. 147 ЗЗД

Conference_Piperkov-Takov_FBCOVER123

Общият регламент относно защитата на данните (GDPR)

28828337_815401015330099_5460115127922756233_o

 

Клуб на юриста „Теодор Пиперков“, със съдействието на Фондация „ЛИБРе“, организира събитие на тема „Общият регламент относно защитата на данните (GDPR) – напредък в защитата на основните права на гражданите в Европа“.

Проведе се лекция-дискусия с проф. дюн. Борис Велчев

IMG_9093

 

На 08.01.2018 г. в аудитория 255 на Ректората на СУ “Св. Климент Охридски“ Клуб на юриста “Теодор Пиперков” организира лекция на тема “Проблеми на наказателната политика в Република България”.