Клуб на юриста "Теодор Пиперков" -

Дискусия №2: “Избирателни системи – мажоритарна и пропорционална. Пряка демокрация.”

Дискусия №1: “Държавата и институциите. Разделение на властите.”