Клуб на юриста "Теодор Пиперков" -

Ще се проведе лекция на тема “Основните права на практика”

снимка-плакат

Уважаеми колеги,
Клуб на юриста “Теодор Пиперков” има удоволствието да Ви покани публична лекция на тема „Основните права на практика“ с лектор младши съдия Андрей Георгиев. Лекцията ще се проведе на 16.12.2017г. от 15:00 ч. в аудитория 255 на Ректората на Софийски университет. 


На лекцията ще бъде разгледано съдържанието на понятието „основни права“ и прилагането на надзаконовите правни източници в рамките на съдебни спорове-граждански, наказателни и административни. Ще бъдат разгледани различните източници на т.нар. „основни права“, в това число Европейската конвенция за правата на човека, Харта на основните права на ЕС, основни права от конституцията и др. 
Също така ще бъдат обсъдени и възможните стратегии при защита на правата, включително въпроси като това как да „вкараме“ основните права в нашия съдебен процес, кой може да ги упражнява, срещу какво могат да ни защитят и как да се защитим, когато някой неправомерно се опитва да се позове на основни права пред нас.
В лекцията ще бъдат представени накратко множество казуси, свързани основните права.
Очакваме Ви!