Клуб на юриста "Теодор Пиперков" -

Сбирка на Кръжока по гражданско и търговско право – 06.06.2017 г.

default-lawyer-2992-1571-c

Колегите от Кръжока по гражданско и търговско право на СУ ще проведат петата си сбирка за тази академична година на 06.06 (вторник) от 18.30 часа в Заседателна зала № 1 в Ректората на СУ.
Ще се разгледат някои въпроси на договора за изработка. Казусът, които ще се обсъжда, както и съдебна практика и литература по въпроса може да видите тук.

Заповядайте!