Клуб на юриста "Теодор Пиперков" -

Проведоха се два семинара на тема “Водене на преговори”

17492308_643221732548029_8668786259773926777_o

Клуб на юриста “Теодор Пиперков” организира семинар на тема “Водене на преговори”. Лектор на събитието бе хон. ас. Димитър Стоименов (адвокат, медиатор, преподавател по облигационно право). Семинарът бе организиран в две части. 

Първата от тях се проведе на 10. март в Заседателна зала № 2 на Ректората на СУ “Св. Климент Охридски” и имаше за цел да запознае участниците с основите на воденето на преговори.

Вторият модул се състоя на 17. март и се проведе в тренировъчен формат. Участниците имаха възможността да приложат наученото на практика чрез решаване на конкретни казуси.

Семинарът имаше за основна цел да внесе яснота относно различните роли при воденето на преговори и основните функции за комуникация и координация.

Клубът благодари както на д-р Стоименов, така и на всички взели участие.

Снимки могат да бъдат разгледани на следната връзка (моля натиснете).