Клуб на юриста "Теодор Пиперков" -

Проф. д-р Лазар Груев проведе първата ни лекция за настоящата академична година

l1sHh6H

 

 

 

 

На 16-ти ноември се състоя първата публична лекция, организирана от Клуб на юриста “Теодор Пиперков” за академичната 2015/2016 г. За нас беше чест изтъкнат юрист като проф. д-р Лазар Груев да води въпросната лекция пред препълнената аудитория 272 в Ректората.
Темата на изнесената лекция беше “Наказването в наказателното право на Република България”. В хода на изложението на лекцията, проф. д-р Груев ни разказа за развитието на разбирането за наказване на извършителите на престъпления в исторически план, наказанията в духа на съвременното право, а също така и изложи de lege ferenda личните си разбирания за наказанията.
Искаме да изразим благодарността си на проф. д-р Груев за прекрасно изнесената лекция и на всички, които отделиха от времето си, за да посетят събитието.

Албум със снимки от събитието може да бъде видян на следния линк