Клуб на юриста "Теодор Пиперков" -

Ще се проведе лекция на тема „Прилагане на европейското право на конкуренцията от национални органи и национални съдилища“

DvzVV3E

 

На 25.05.2017г. от 19:00 в аудитория 255 на Ректората на Софийски университет ще се проведе последната лекция от цикъла на тема „Конкурентно право“, организиран от Клуб на юриста „Теодор Пиперков“Лекцията ще бъде на тема „Прилагане на европейското право на конкуренцията от национални органи и национални съдилища“, а лектор ще бъде Кирил Пангелов.

Проведе се лекция на тема “Разрешаване на спорове чрез арбитраж”

20170512_182514

 

На 12. 05.2017г. в заседателна зала № 1 на  Ректората на СУ “Св. Климент Охридски “ се проведе първата част на семинара „Алтернативните методи за разрешаване на споровете: Медиация v. Арбитраж”, организиран от Клуб на юриста “Теодор Пиперков”.  Събитието на тема:  “Разрешаване на спорове чрез арбитраж”,  бе водено от ас. Анастас Пунев. Лекцията, насочена към студенти 4 и 5 курс , имаше за цел да разгледа основни алтернативни методи на разрешаване на спорове.

Проведе се лекция на тема “Искове за обезщетение на вреди от антиконкурентно поведение”

333333

 

На 11 май в аудитория 292 на Ректората на СУ „Св. Климент Охридски” се проведе първата от цикъла лекции, посветени на конкурентното право. Темата бе “Частно правоприлагане на чл.101 и чл.102 ДФЕС. Искове за обезщетение на вреди от антиконкурентно поведение на предприятия пред национални съдилища”, а лектор беше гл. ас. д-р Иван Стойнев.