Клуб на юриста "Теодор Пиперков" -

Общият регламент относно защитата на данните (GDPR)

28828337_815401015330099_5460115127922756233_o

 

Клуб на юриста „Теодор Пиперков“, със съдействието на Фондация „ЛИБРе“, организира събитие на тема „Общият регламент относно защитата на данните (GDPR) – напредък в защитата на основните права на гражданите в Европа“. На 17. 03. 2018 г. в аудитория 255 на Ректора на Софийски университет „Св. Климент Охридски“ се проведе първата част от инициативата. Срещата бе под формата на семинарно занятие, като дискутираните въпроси бяха свързани с действащите инструменти в полза на гражданите за защита на личните им данни, основните понятия в нормативната уредба, както и нововъведенията на Общия регламент относно защитата на данните и актуалните тенденции на развитие на отрасъла. Втората част на събитието ще се проведе на 24.03.2018 г. , като на нея предварително записалите се участници ще имат възможността да се запознаят с практическите аспекти на материята чрез участие в задачи с правоприложен характер. Клубът на юриста благодари на всички, проявили интерес към инициативата.

Албум със снимки от събитието може да бъде разгледан на следната връзка (натиснете за препращане)