Клуб на юриста "Теодор Пиперков" -

Вътрешните събития са предназначени само за членовете на Клуб на юриста “Теодор Пиперков”. Те са  упражнения с практическа насоченост, но също и затворени дискусии на разнообразни теми. В тази връзка искаме да благодарим на гл.ас. д-р Венцислав Петров за неговата отзивчивост.