Клуб на юриста "Теодор Пиперков" -

43. Общият регламент относно защитата на данните (GDPR) (лекция – дискусия) (снимки)

42. Проведе се лекция-дискусия с проф. дюн. Борис Велчев (снимки)

41. Основните права на практика – лекция с Андрей Георгиев (снимки)

40. София и бъдещето на изкуствения интелект (лекция) (снимки)

39. За доц. Кристиан Таков: Човекът, юристът и неговите послания (събитие в памет на доц. Таков) – доц. Боряна Мусева и ас. Димитър Стоименов (снимки) (видео 1) (видео 2) (видео 3) (видео 4) (видео 5) (видео 6) (видео 7) (видео 8)

38. Общи основи и предизвикателства пред хармонизацията на вещното право в Европейския съюз – проф. д-р Кристиан фон Бар – директор на Института за европейски правни изследвания в Оснабрюк, Германия (семинар) (снимки)

37. Прилагане на европейското право на конкуренцията (лекция) (снимки) 

36. Семинар за решаване на казуси за първи курс (лекция – дискусия) (снимки)

35. Семинар за решаване на частноправни казуси за второкурсници (лекция – дискусия) (снимки)

34.Предотвратяване и разкриване на картели. Нови методи (лекция) (снимки)

33.  Разрешаване на спорове чрез арбитраж – ас. Анастас Пунев (лекция) (снимки)

32. Искове за обезщетение на вреди от антиконкурентно поведение –  гл. ас. д-р Иван Стойнев (лекция) (снимки)

31. Помилването в съвременните наказателни политики – доц. д-р Ива Пушкарова (лекция-дискусия) (снимки)

30. Litus maris. Ползване и строителство на морския бряг – проф. дюн Малина Новкиришка (лекция) (снимки)

29. Писане на съдебни решения и присъди – съдия Албена Бонева и съдия Мая Цонева (лекция) (снимки)

28. Воденето на преговори – хон. ас. д-р Димитър Стоименов (семинар в два модула) (снимки)

27. Трите парадокса на юридическото образование – проф. д-р Даниел Вълчев (лекция) (снимки)

26. Правосубектността и юридическото начало на човешкия живот – д-р Стоян Ставру (лекция-дискусия) (снимки) (видео)

25. Проблеми на договора за изработка – мл. съдия Васил Александров (СГС) (лекция) (снимки)

24.  Проблеми в материята на дееспособността, породени от проекта за Закон за физическите лица и мерките за подкрепа – гл.ас. д-р Венцислав Петров (лекция-дискусия) (снимки)

23. Справедливостта –  доц. Кристиан Таков – 29.10. 2016г. (лекция) (снимки) (видео)

22. Поправяне в натура на вредите, причинени от непозволено увреждане – принцип или изключение в българското облигационно право? – хон.ас. Димитър Стоименов (лекция) (снимки)

21. Глобализъм и конституционни права – гл.ас. д-р Петър Илиев – 16.04.2016г. (лекция) (снимки)

20. Международното отвличане на деца – адв. Надя Русинова и адв. Йорданка Бекирска – 02.04.2016 г. (лекция-дискусия) (снимки)

19. Студентската стажантска програма на Bierens – 17.03.2016 г. (презентация)

18. Деликти, осъществени чрез слово – хон.ас. Васил Александров – 27.02.2016 г. (лекция-дискусия) (снимки)

17. Преработването по чл. 94 от ЗС – д-р Стоян Ставру – 09.01.2016 г. (лекция-дискусия)

16. Решенията на Европейския съд по правата на човека и националното право – адв. Емилия Недева – 04.12.2015 г. – (лекция организирана от Юридическия факултет на СУ, с подкрепата на Клуб на юриста “Теодор Пиперков)

15. Злоупотреба с права – доц. д-р Кристиан Таков – 27.11.2015 г. (лекция) (снимки)

14. “Гражданскоправна поема” – представяне на книгата на проф. Огнян Герджиков – 21.11.2015 г. (снимки)

13. Наказването в наказателното право – проф. д-р Лазар Груев – 16.11.2015 г. (лекция) (снимки)

12. Съдебната реформа – дискусия с министър Христо Иванов – 10.06.2015 г. (дискусия)

11. Заобикалянето на закона – доц.д-р Кристиан Таков – 29.05.2015 г. (лекция) (снимки)

10. Защита на личните данни – хон. ас. д-р Невин Фети – 22.05.2015 г. (лекция-дискусия) (снимки)

9. Порочните сделки – проф. д-р Огнян Герджиков – 16.05.2015 г. (лекция) (снимки)

8. Родителски права и задължения при дела с международен елемент – 10.05.2015 г. – (дискусия)

7. Измененията в Закона за потребителския кредит – част 2 – съдия Красимир Машев – 21.03.2015 г. (дискусия)

6. Измененията в Закона за потребителския кредит – част 1 – съдия Красимир Машев – 07.03.2015 г (дискусия)

5. От университета към работното място – събитие съвместно с JCI Bulgaria – 08.01.2015 г. (дискусия)

4. Курс на тема “Как се пише договор – част 3 – гл. ас. д-р Виктор Токушев – 12.12.2014 г. (лекция) (снимки)

3. Курс на тема “Как се пише договор” – част 2 – доц. д-р Кристиан Таков – 24.11.2014 г.(лекция) (снимки)

2. Курс на тема “Как се пише договор” – част 1 – гл. ас. д-р Иван Стойнев – 14.11.2014 г. (лекция) (снимки)

1.Тържествено откриване на Клуб на юриста “Теодор Пиперков” – 31.03.2014г. (снимки)