Клуб на юриста "Теодор Пиперков" -

Гл. ас. д-р Петър Илиев изнесе лекция на тема “Глобализъм и конституционни права” в деня на конституцията и юриста

ne7lRcE

На 16-ти април, по случай празника на конституцията и юриста, Клуб на юриста “Теодор Пиперков” организира публична лекция на тема “Глобализъм и конституционни права” с лектор гл. ас. Петър Илиев. 

Холандската компания за правни услуги Bierens ще представи стажантската си програма в СУ

Bierens-fbcover

Клуб на юриста “Теодор Пиперков”  предприема нова инициатива, в която ще среща студентите с представители на бизнеса, не само от България, но и по света.

Първото събитие от тази поредица срещи ще бъде презентация на студентската стажантска програма на холандската правна компания Bierens, специализирала в събиране на дългове.

Хон. ас. Васил Александров изнесе лекция на тема “Деликти, осъществени чрез слово”

В сравнително слънчевия следобяд на 27-ми февруари се проведе лекция-дискусия на тема “Деликти, осъществени чрез слово” в Ректората на Софийския университет, организирана от Клуб на юриста “Теодор Пиперков”. Лектор беше хон. ас. Васил Александров.