Клуб на юриста "Теодор Пиперков" -

Предстои публична лекция на тема “Правосубектността и юридическото начало на човешкия живот”

stavru_pravosubektnost_fbcover

Първата публична лекция, организирана от Клуб на юриста “Теодор Пиперков” за 2017 г. ще бъде на тема “Правосубектността и юридическото начало на човешкия живот” с лектор д-р Стоян Ставру, основател на професионален правен сайт “Предизвикай правото” (Challenging The Law). 

Проведе се публична лекция на тема “Проблеми на договора за изработка”

img_1543

На 17 декември 2016 г. в ауд. 292 в Ректората на СУ се проведе публична лекция в памет на гл. ас. Теодор Пиперков. Темата на лекцията бе “Проблеми на договора за изработка”, а лектор – мл. съдия Васил Александров от СГС. 

Проведе се публична лекция на тема “Проблеми относно дееспособността, породени от проекта за ЗФЛМП”

fxsxmte

На 7 ноември 2016 г. пред пълната аудитория 292 в Ректората на Софийски университет “Св. Климент Охридски”, гл. ас. д-р Венцислав Петров проведе публична лекция на тема “Проблеми в материята на дееспособността, породени от проекта за Закон за физическите лица и мерките за подкрепа”.